Welkom bij
basisschool Octopus
in Bergen op Zoom

Toekomstgericht en betekenisvol

Basisschool Octopus in Markiezaten, Bergen op Zoom is een school waar kinderen én leerkrachten gelukkig zijn en optimale ontwikkelingskansen krijgen. Dit doen we door de kinderen uit te dagen in toekomstgericht en betekenisvol onderwijs. Ons team van professionals maakt veelvuldig gebruik van elkaars kennis en expertise. Hierdoor kunnen we kinderen een veilige omgeving bieden waarin ‘gezien worden’ en ‘respect naar anderen’ belangrijke speerpunten zijn. Er is een warme en nauwe samenwerking met de kinderopvang op locatie, waardoor we één doorgaande leer- en ontwikkellijn kunnen realiseren.

Waarom kiezen voor ons?

  • Octopus is een school waar een nieuwe dag weer nieuwe kansen biedt voor iedereen!
  • We werken vanuit respect voor kinderen, ouders, elkaar en de omgeving.
  • We gaan uit van de leer- en ontwikkelingsbehoefte van het kind en passen daar ons onderwijs op aan.
  • We hebben een sterk team dat intensief samenwerkt aan de groei en het welbevinden van kinderen.
  • Octopus is een kleinschalige, laagdrempelige en gezellige school.
  • Betrokkenheid van ouders bij de school en het leren van hun kind vinden wij zeer belangrijk.

Basisonderwijs

Kinderen zijn als kleine avonturiers; ze ontdekken stap voor stap de wereld. Ieder kind doet dat op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Bij basisschool Octopus bieden we een veilige omgeving waar uw kind kan ontwikkelen en kan groeien. Op onze school werken we vanuit de behoefte van het kind, respecteren we elkaar en leren we van én met elkaar. En dat doen we iedere dag opnieuw.

Kinderopvang

Op onze LPS basisschool Octopus is peuteropvang Dribbel van Kinderopvang De Kleine Markies gehuisvest, waardoor we één vloeiende leer- en ontwikkellijn voor kinderen kunnen bieden. Daarnaast bieden we op onze locatie in samenwerking met De Kleine Markies ook buitenschoolse opvang aan. Bij BSO Octokids hebben we een fijne samenwerking tussen basisschool Octopus en De Kleine Markies. Hier kan uw kind na schooltijd terecht.