Kinderopvang
in Bergen op Zoom

Spelenderwijs ontwikkelen en groeien

Op de locatie van LPS Octopus is peuteropvang De Kleine Markies gehuisvest, waardoor we één vloeiende leer- en ontwikkellijn voor kinderen kunnen bieden.

Ook voor buitenschoolse opvang en dagopvang voor kinderen vanaf 0 jaar werken we samen met De Kleine Markies. Op deze manier kunnen we een fijne omgeving bieden, waarin uw kind optimale ontwikkelkansen krijgt. Voor meer informatie over kinderopvang De Kleine Markies, verwijzen we u graag door naar de website.

BSO Octokids

BSO Octokids is een fijne samenwerking tussen Octopus en De Kleine Markies. Bij de BSO kan uw kind na schooltijd terecht om in alle rust te werken aan huiswerkopdrachten, samen met andere kinderen te spelen óf om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten. De BSO zit in het gebouw van Octopus, waardoor uw kind veilig van de school naar de BSO kan wandelen samen met de pedagogisch medewerkers. Fijn, toch?

Kinderdagverblijf

Ook het kinderdagverblijf is in het gebouw van de Markiezaten gehuisvest. Kinderen van 0 – 4 jaar kunnen hier heel de dag terecht en worden warm door de pedagogisch medewerkers ontvangen.

Peuteropvang

Basisschool Octopus werkt nauw samen met Kinderopvang De Kleine Markies. De Kleine Markies zit in het gebouw “de Markiezaten”. Peuteropvang Dribbel is in de school gehuisvest. Daar bieden zij de peuters een veilige en vertrouwde omgeving waarin alle ruimte is voor spel en plezier. Uw peuter kan hier dagelijks terecht van 8:30 tot 11:30 uur en van 12:30 tot 15:30 uur.

Eén doorgaande lijn met de basisschool

Op de peuteropvang is er een speciale groep ingericht voor kinderen vanaf 3 jaar: Dribbel. Door middel van de vroege voorschoolse educatie (VVE) worden de kinderen van Dribbel voorbereid op de basisschool. Daarnaast organiseren Octopus en kinderopvang De Kleine Markies veel gezamenlijke activiteiten. Om de peuters alvast te laten wennen aan de kleuterklas spelen peuters en kleuters samen op het plein en worden kinderen uit de groep Dribbel regelmatig meegenomen naar de kleutergroep.

In die doorgaande lijn van peuters naar kleuters wordt gebruikgemaakt van LOGO3000 om de taalontwikkeling te ondersteunen. LOGO3000 biedt aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden.