Basisonderwijs Octopus
in Bergen op Zoom

Ontwikkelen, samenwerken, respecteren

Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen manier en in eigen tempo. Uw kind krijgt daar bij ons op school, in een uitdagende leeromgeving, alle ruimte voor. Bij Octopus werken we vanuit de behoefte van het kind, respecteren we elkaar en leren we van én met elkaar. Op deze manier kunnen we zowel leerkrachten als leerlingen optimale ontwikkelkansen bieden. Daarbij vinden we de drie-eenheid kind, ouder, school ontzettend belangrijk.

Eruit halen wat erin zit

Door kinderen goed te volgen, begrijpen we wat ze nodig hebben en waar ze behoefte aan hebben. Hier stemmen we ons onderwijsaanbod en onze activiteiten op af. Niet te makkelijk, maar wel uitdagend. Hiermee spreken we de zone van naaste ontwikkeling van het kind aan. Door kinderen uit te dagen, samen doelen te stellen en groei zichtbaar te maken zorgen we ervoor dat kinderen ervaren dat ze zichzelf ontwikkelen en aan het groeien zijn.

Samen leren werkt!

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid, die onze kinderen veelvuldig oefenen in de praktijk. Dit doen we door coöperatief leren; het leren van en met elkaar. De werkvormen zijn zo opgezet, dat alle leerlingen evenveel inbrengen. Dit doen we op basis van vier principes:

  • Gelijke deelname
  • Individuele aanspreekbaarheid
  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid
  • Simultane interactie

Kinderen worden op deze manier verantwoordelijk gemaakt voor het eigen en elkaars leerproces. Leren samenwerken noemen we dat.

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!

Bij Octopus zijn we erop gericht dat je vanuit respect met elkaar omgaat. Daar bedoelen we mee dat we elkaars emoties en gedrag proberen te begrijpen. We maken deze waarde concreet door de manier waarop we aanspreekbaar zijn én elkaar aanspreken.
We luisteren naar elkaar, gaan met elkaar in gesprek en geven elkaar feedback. We willen de ander begrijpen en zo waar nodig samen tot een oplossing te komen. Dit is de manier waarop we met elkaar en met ouders omgaan. Ook leren wij dit onze leerlingen, zodat zij opgroeien in een omgeving waar zij zichtzelf mogen zijn.

Overblijven

We hebben een continurooster en daardoor blijven kinderen automatisch op basisschool Octopus over. Tussen de middag eten kinderen samen met de leerkracht een boterham. Daarna is er tijd om nog even naar buiten te gaan en te spelen.

Samenwerkingen

We leren kinderen dat samenwerken belangrijk is en daarom willen we bij Octopus het goede voorbeeld geven. Samen sta je nu eenmaal sterker en daarom bundelen we onze krachten met verschillende partners. Zo zijn we onderdeel van de Lowys Porquinstichting (LPS) en werken we voor de ondersteuning aan leerlingen samen met SWV Brabantse Wal en verenigingen in de buurt. Omdat we geloven in één vloeiende ontwikkel- en leerlijn voor kinderen, werken we ook nauw samen met kinderopvang De Kleine Markies, gevestigd op onze locatie in Bergen op Zoom. Daarnaast lopen leerlingen van De Kameleon (Voortgezet Speciaal Onderwijs) bij ons stage en hebben we een samenwerking met de voetbalvereniging in de buurt.